Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0947132639
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chịu trách nhiệm công tác bán trú, KĐCL, chuyên môn khối lớp 3 tuổi

   -Ngoài ra chịu sự điều động của Hiệu trưởng

 • Lê Thị Nguyệt Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912527276
  • Email:
   nguyetluong970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo đường lối Chịu trách nhiệm điều hành chung, Quản lý chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động toàn diện nhà trường